คนไข้ไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบ
แต่คนไข้ต้องการแค่ใครสักคนที่ช่วยเหลือเค้าได้

เราไม่ต้องสวยที่สุด
เราไม่ต้องยิ้มหวานที่สุด
เราไม่ต้องพูดเพราะที่สุด
เราไม่ต้องนั่งหลังตรงที่สุด
เราไม่ต้องรู้ไปทุกเรื่องที่เค้าถาม
.
.
เราแค่ยิ้มเบาๆ พูดจาน่าฟังหน้าตาผิวพรรณสะอาดสะอ้าน
ที่เหลือก็แค่เต็มใจช่วยเหลือเค้า รับฟังเค้า เห็นปัญหาของเค้า เข้าใจเค้า และช่วยเหลือเค้าให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ติดตามการรักษาจนเค้าหายดี
แค่นี้เอง…ที่คนไข้ต้องการ
Scroll to Top