Package 1

1200 .- ต่อเดือน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. โพสต์สัปห์ดาละ 3 โพส
  – คิดเนื้อหา (Content)ก่อนโพสต์ให้ดูดี กระชับ น่าสนใจ
  – โพสต์หรือแชร์ บทความรู้ทั่วไปที่สอดคล้องกับเพจ หรือเกาะกระแสสังคม ให้คนติดตาม
 2. ได้รับภาพกราฟิก 4 รูป ต่อเดือน
  – หากต้องการสั่งทำเพิ่มเติม ภาพละ 150 บาท (สั่งทำเยอะ รับส่วนลด 10-15% )

Package 2

2900 .- ต่อเดือน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. โพสต์สัปห์ดาละ 3 โพส
  – คิดเนื้อหา (Content)ก่อนโพสต์ให้ดูดี กระชับ น่าสนใจ
  – โพสต์หรือแชร์ บทความรู้ทั่วไปที่สอดคล้องกับเพจ หรือเกาะกระแสสังคม ให้คนติดตาม
 2. ได้รับภาพกราฟิก 4 รูป ต่อเดือน
  – หากต้องการสั่งทำเพิ่มเติม ภาพละ 150 บาท (สั่งทำเยอะ รับส่วนลด 10-15% )
 3. ช่วยคุณตอบคอมเม้นลูกค้าเบื้องต้น

  **ฟรี! สร้างเพจใหม่ (กรณียังไม่มีเพจ)**

Package 3

4900 .- ต่อเดือน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. โพสต์สัปห์ดาละ 3 โพส
  – คิดเนื้อหา (Content)ก่อนโพสต์ให้ดูดี กระชับ น่าสนใจ
  – โพสต์หรือแชร์ บทความรู้ทั่วไปที่สอดคล้องกับเพจ หรือเกาะกระแสสังคม ให้คนติดตาม
 2. ได้รับภาพกราฟิก 8 รูป ต่อเดือน
  – หากต้องการสั่งทำเพิ่มเติม ภาพละ 150 บาท (สั่งทำเยอะ รับส่วนลด 10-15% )
 3. ช่วยคุณตอบคอมเม้นลูกค้าเพื่อนัดหมาย
 4. ช่วยคุณตอบแชท ทำนัดคนไข้ในเพจ (เวลา 08.00 – 17.00 น.) ส่งให้คอนเฟิร์มวันละ 1 ครั้ง

  **ฟรี! สร้างเพจใหม่ (กรณียังไม่มีเพจ)** 
  **ฟรี! ยิงโฆษณา**

Package 4

5900 .- ต่อเดือน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. โพสต์สัปห์ดาละ 3 โพส
  – คิดเนื้อหา (Content)ก่อนโพสต์ให้ดูดี กระชับ น่าสนใจ
  – โพสต์หรือแชร์ บทความรู้ทั่วไปที่สอดคล้องกับเพจ หรือเกาะกระแสสังคม ให้คนติดตาม
 2. ได้รับภาพกราฟิก 8 รูป ต่อเดือน
  – หากต้องการสั่งทำเพิ่มเติม ภาพละ 150 บาท (สั่งทำเยอะ รับส่วนลด 10-15% )
 3. ช่วยคุณตอบคอมเม้นลูกค้าอื่นๆ เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ในคลินิก
 4. ช่วยคุณตอบแชท ทำนัดคนไข้ในเพจ (เวลา 08.00 – 17.00 น.) ส่งให้คอนเฟิร์มวันละ 1 ครั้ง

  **ฟรี! สร้างเพจใหม่ (กรณียังไม่มีเพจ)** 
  **ฟรี! ยิงโฆษณา**

Package 4 Plus

5400 .- ต่อเดือน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. โพสต์สัปห์ดาละ 3 โพส
  – คิดเนื้อหา (Content)ก่อนโพสต์ให้ดูดี กระชับ น่าสนใจ
  – โพสต์หรือแชร์ บทความรู้ทั่วไปที่สอดคล้องกับเพจ หรือเกาะกระแสสังคม ให้คนติดตาม
 2. ได้รับภาพกราฟิก 8 รูป ต่อเดือน
  – หากต้องการสั่งทำเพิ่มเติม ภาพละ 150 บาท (สั่งทำเยอะ รับส่วนลด 10-15% )
 3. ช่วยคุณตอบคอมเม้นลูกค้าอื่นๆ เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ในคลินิก
 4. ช่วยคุณตอบแชท (เวลา 08.00 – 22.00 น.)ทำนัดคนไข้ในเพจ ส่งให้คอนเฟิร์มวันละ 1 ครั้ง

  **ฟรี! สร้างเพจใหม่ (กรณียังไม่มีเพจ)** 
  **ฟรี! ยิงโฆษณา**

Scroll to Top