“ทำงานให้เก่ง ทำงานให้ดี ไม่ใช่เพื่อที่จะให้ทุกคนมาทำกับเรา
แต่เมื่อเราเก่งจนทุกคนอยากมาทำกับเรา เราจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าเราอยากทำอะไร”

อาจารย์ที่เคารพท่านนึงสั่งสอนไว้เมื่อ 15 ปีที่แล้ว แล้วมันก็จริงตลอดมา

ถ้างานเราดี คนไข้ก็จะบอกต่อกันเอง งานดีนี่ไม่ใช่แค่ทำฟันดีนะคะ แต่หมายถึงการดูแล การให้บริการอย่างจริงใจจนคนไข้รู้สึกได้ด้วยนะคะ

คนไข้บอกต่อ คิวเต็มตลอดเวลา
มันไม่ใช่แต่เราเลือกได้ว่าอยากทำอะไร
แต่เราเลือกได้ด้วยว่า...เราไม่อยากทำอะไร

อยากทำอุด...ไม่อยากทำถอน
อยากทำคนนั้น...ไม่อยากทำคนนี้
อยากทำงานวันนั้น...ไม่อยากทำงานวันนี้

ที่สำคัญคือ
เลือกได้ว่า...ไม่อยากลงไปอยู่ในสงครามราคาให้ปวดหัวใจ
Scroll to Top