"น้องผู้ช่วยเค้าเข้ามาฝึกงานได้ 7วันแล้วก็ไม่มาแล้วค่ะอย่างงี้ต้องจ่ายมั๊ยคะ"

ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานแล้ว อย่างไรก็ต้องจ่ายค่าจ้างตามที่พนักงงานทดลองงานมาทำตามจำนวนวันที่มาทำงาน

หากลูกจ้างไม่มาเขียนใบลาออกจะไม่จ่ายค่าจ้างให้ ถือเป็นระเบียบที่ขัดต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
อันเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ย่อมเป็นโมฆะ

หากลูกจ้างไปร้องเรียนขึ้นมาว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง อาจต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ให้แก่ลูกจ้างก็เป็นได้

สรุป
ต้องจ่ายนะคะไม่ว่าอย่างไร
ก็ถือว่าช่วยๆกันไปเนอะวันละ 300
ระยะแรกเนี่ยถือเป็นระยะวัดใจขนาดว่าที่คลินิกมีบทเรียนออนไลน์ให้เรียนล่วงหน้าแล้ว
เมื่อมาเจอหน้างานจริงๆก็ต้องวัดใจกัน
บางทีเด็กก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆ
Scroll to Top