>> บริหารคนไข้ ก่อนที่จะบริการคนไข้ <<

คนไข้มีความต้องการหลากหลายและไม่สิ้นสุด
ถ้ามุ่งแต่จะบริการ ทำอย่างไรก็ไม่จบ
ต้องบริหารคนไข้ตั้งแต่คนไข้ยังไม่เจอหน้าเรา

>>> ต้องการให้คนไข้เห็นอะไรใน Social media ก่อนมารับบริการ
>>>ให้บริการโดยนัดหมายหรือ มีคิวแทรกสำหรับคนไข้ walk
in มีการโทรคอนเฟิร์มนัดหมายทุกครั้ง
>>> คนไข้ก้าวเท้าเข้ามาได้รับการทักทายอย่างไร
>>> ระยะเวลารอรับบริการกี่นาที
>>> ทำเสร็จแล้วคนไข้ได้รับการติดตามผลอย่างไร

ถ้าเราบริหารจัดการคนไข้ ให้คนไข้เห็นในสิ่งที่เราต้องการให้
เห็น รับฟังในสิ่งที่เราต้องการให้ได้ยิน ควบคุมจัดการคนไข้
ในอยู่ในกระบวนการของเราได้
...การบริการก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ
Scroll to Top