"บริหารคนไข้ ก่อนที่จะบริการคนไข้"

คนไข้มีความต้องการหลากหลายและไม่สิ้นสุด ถ้ามุ่งแต่จะบริการ ทำอย่างไรก็ไม่จบต้องบริหารคนไข้ตั้งแต่คนไข้ยังไม่เจอหน้าเรา

>>> ต้องการให้คนไข้เห็นอะไรใน Social media ก่อนมารับบริการ

>>>ให้บริการโดยนัดหมายหรือ มีคิวแทรกสำหรับคนไข้ walk in มีการโทรคอนเฟิร์มนัดหมายทุกครั้ง

>>> คนไข้ก้าวเท้าเข้ามาได้รับการทักทายอย่างไร

>>> ระยะเวลารอรับบริการกี่นาที

>>> ทำเสร็จแล้วคนไข้ได้รับการติดตามผลอย่างไรถ้าเราบริหารจัดการคนไข้ ให้คนไข้เห็นในสิ่งที่เราต้องการให้เห็น รับฟังในสิ่งที่เราต้องการให้ได้ยิน ควบคุมจัดการคนไข้ในอยู่ในกระบวนการของเราได้ …การบริการก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ

Scroll to Top