ห้องเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (รักษาราก ใส่เดือย ทำครอบ ฟันปลอม ผ่าฟันคุด)

ไม่มีหมวดหมู่

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 1 รักษารากฟัน

 • เครื่องมือที่ใช้ในงานรักษารากฟัน
  01:04:29
 • เครื่อง Rotary และ Root ZX
  15:52
 • รู้จักไฟล์รักษารากฟันต่างๆ
  23:34
 • วิธีการส่ง Lateral cone และ การส่ง Glick
  17:35
 • การเปิด และการส่ง plate paper point
  19:23
 • การเตรียมเครื่องมือรักษารากฟัน ครั้งที่ 1 (OC)
  21:37
 • การเตรียมเครื่องมือรักษารากฟัน ครั้งที่ 2 (LT,MI)
  11:35
 • การเตรียมเครื่องมือรักษารากฟัน ครั้งที่ 3 (FRC)
  14:17
 • ขั้นตอนการช่วยงานรักษารากฟัน
  10:58

บทที่ 2 ใส่เดือยฟัน

บทที่ 3 ทำครอบฟัน

บทที่ 4 ทำฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

บทที่ 5 ผ่าฟันคุด

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Scroll to Top