ห้องเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (รักษาราก)

ไม่มีหมวดหมู่

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 1 รักษารากฟัน

 • เครื่องมือที่ใช้ในงานรักษารากฟัน
  01:04:30
 • เครื่อง Rotary และ Root ZX
  15:51
 • รู้จักไฟล์รักษารากฟันต่างๆ
  23:34
 • วิธีการส่ง Lateral cone และ การส่ง Glick
  17:34
 • การเปิด และการส่ง plate paper point
  19:23
 • การเตรียมเครื่องมือรักษารากฟัน ครั้งที่ 1 (OC)
  21:38
 • การเตรียมเครื่องมือรักษารากฟัน ครั้งที่ 2 (LT,MI)
  11:35
 • การเตรียมเครื่องมือรักษารากฟัน ครั้งที่ 3 (FRC)
  14:17
 • ขั้นตอนการช่วยงานรักษารากฟัน
  10:58

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Scroll to Top