ห้องเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ การช่วยใส่เดือยฟัน

ไม่มีหมวดหมู่

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 1 ใส่เดือยฟัน

  • การใส่เดือยฟัน และเครื่องมือ
    39:14
  • การเตรียมเครื่องมือใส่เดือยฟัน
    09:33
  • ขั้นตอนการช่วยใส่เดือยฟัน
    10:46

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Scroll to Top