คอร์สช่วยงานทำฟันปลอมถอดได้

ไม่มีหมวดหมู่

เนื้อหาของคอร์ส

การช่วยงานฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

 • เครื่องมือที่ใช้ในงานทำฟันปลอมถอดได้แบบทั้งปาก
  28:06
 • ขั้นตอนการช่วยพิมพ์ปากทำฟันปลอมครั้งที่ 1
  01:23
 • ขั้นตอนการช่วยพิมพ์ปากทำฟันปลอมครั้งที่ 2 (BM)
  20:09
 • ขั้นตอนการช่วยงานทำฟันปลอมครั้งที่ 3 (BB)
  17:24
 • ขั้นตอนการช่วยงานทำฟันปลอมครั้งที่ 4 (ลองฟัน)
  04:03
 • ขั้นตอนการช่วยงานทำฟันปลอมครั้งที่ 5 (ใส่ฟันปลอม)
  02:41

ฟันปลอมฐานพลาสติก (TP)

การช่วยงานฟันปลอมฐานโลหะ (RPD)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Scroll to Top